Het HortiQ certificaat is het bewijs dat de kas aan alle eisen voldoet.

HortiQ

Het HortiQ certificaat is een onafhankelijk en objectief kwaliteitssysteem voor kassenbouwers, installatiebedrijven en andere toeleveranciers aan de glastuinbouw. Om het certificaat te mogen gebruiken, moeten de geleverde producten en de interne organisatie, inclusief het kwaliteitsbeleid, van de leverancier voldoen aan vastgestelde criteria.

Een kas of installatie met een HortiQ certificaat voldoet aan de normen die kassenbouwers, installateurs, kennisinstellingen en verzekeraars samen hebben vastgelegd. Alle normen zijn controleerbaar. Het internationaal erkende certificeringinstituut KIWA controleert de certificering.

Voor meer informatie kunt u de website bekijken.  

Ga naar website