Kennisinstituut

Kennisinstituut 

Kennisinstituten zetten zich samen met het bedrijfsleven in voor een beter wetenschappelijk klimaat waarin onderzoek & data onderling gedeeld worden ten behoeve van de Nederlandse glastuinbouw.

TNO

De glastuinbouw is een belangrijke motor van de Nederlandse economie.
Slimme innovaties hebben ons land een wereldwijde koppositie bezorgd op het gebied van energie- en arbeidsbesparing en van efficiënte productiemethoden.
Om deze positie te behouden, is een voortdurende verhoging van de efficiency nodig.
TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die opgericht is om het bedrijfsleven te helpen met innovatie. TNO steunt en adviseert de glastuinbouw door het toepasbaar maken van innovatieve technologieën.

Naar TNO

 

 Bron: TNO

WUR

De kracht van Wageningen University & Research ligt in de bundeling van gespecialiseerde onderzoeksinstituten en de universiteit in de samenwerking vanuit verschillende natuur-, technologische en maatschappijwetenschappelijke disciplines. Daardoor kunnen wetenschappelijke doorbraken snel in de praktijk en in het onderwijs worden vertaald, dat is de Wageningen Aanpak.

De wetenschappelijke kwaliteit van Wageningen University & Research wordt bevestigd door de prominente positie die zij innemen in de internationale rankings en citatie-indexen.

Naar WUR


Bron: WUR