Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

Hortivation werkt samen met de volgende partners

TNO

De glastuinbouw is een belangrijke motor van de Nederlandse economie. 
Slimme innovaties hebben ons land een wereldwijde koppositie bezorgd op het gebied van energie- en arbeidsbesparing en van efficiënte productiemethoden. 
Om deze positie te behouden, is een voortdurende verhoging van de efficiency nodig.
TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die opgericht is om het bedrijfsleven te helpen met innovatie. TNO steunt en adviseert de glastuinbouw door het toepasbaar maken van innovatieve technologieën.

Naar website

WUR

De kracht van Wageningen University & Research ligt in de bundeling van gespecialiseerde onderzoeksinstituten en de universiteit in de samenwerking vanuit verschillende natuur-, technologische en maatschappijwetenschappelijke disciplines. Daardoor kunnen wetenschappelijke doorbraken snel in de praktijk en in het onderwijs worden vertaald, dat is de Wageningen Aanpak.

Naar website

AVAG

AVAG is één van de initiatiefnemers van Hortivation.

Het behartigen van gezamenlijke belangen staat centraal bij de AVAG, verder ondersteunen zij hun leden op de gebieden:

  • Kwaliteit
  • Innovatie
  • Internationalisering.

Nederland is een wereldwijd gerespecteerd leverancier van integrated growing systems, componenten en bijbehorende service. Leveranciers aangesloten bij AVAG staan daarbij garant voor hoge kwaliteit, afgestemd op markt en klimaat.

naar website

HortiQ

Het HortiQ certificaat is een onafhankelijk en objectief kwaliteitssysteem voor kassenbouwers, installatiebedrijven en andere toeleveranciers aan de glastuinbouw. Om het certificaat te mogen gebruiken, moeten de geleverde producten en de interne organisatie, inclusief het kwaliteitsbeleid, van de leverancier voldoen aan vastgestelde criteria.

Een kas of installatie met een HortiQ certificaat voldoet aan de normen die kassenbouwers, installateurs, kennisinstellingen en verzekeraars samen hebben vastgelegd. Alle normen zijn controleerbaar. Het internationaal erkende certificeringsinstituut KIWA controleert de certificering.

naar website

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

De  Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) heeft de ambitie om wereldleider te zijn in succesvolle oplossingen voor mondiale maatschappelijke uitdagingen op het gebied van tuinbouw en voeding en groene omgeving.

naar website

Greenports Nederland

Greenports Nederland staat voor samenwerking en wil doorbraken en versnelling realiseren op de tuinbouw thema’s die een landelijke aanpak vragen en die niet door andere partijen worden opgepakt. Zo praat het tuinbouwcluster met één mond, in Nederland en buitenland.

naar website

Greenport West Holland

Greenport West-Holland is een zogenoemde triple helix-organisatie. Drie partijen – ondernemers, overheden en kennisinstellingen – werken samen aan een duurzame en vitale toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Samenwerken zit dus in onze genen.
De Greenport zoekt actief verbindingen met stakeholders: binnen én buiten de regio; binnen én buiten de tuinbouw. Dat doen we vanuit de gedachte dat je samen verder komt, dat ieder zijn of haar kennis en kunde heeft en dat welbegrepen eigenbelang de basis kan zijn van een bestendige samenwerking.

Naar website