Ambitie Hortivation 2027

In 2027 is het Nederlands Toeleverend Cluster gerespecteerd leverancier van schaalbare ‘Adaptive & Autonomous Growing Systems’.

In 2027 is het Nederlands Toeleverend Cluster gerespecteerd leverancier van schaalbare ‘Adaptive & Autonomous Growing Systems’. Hortivation zet hiervoor de wereldwijde standaarden op het gebied van kasconstructies, digitale infrastructuur, systeemprestaties en duurzaamheid.

Groeiende wereldbevolking. We hebben op dit moment te maken met een snel stijgende wereldbevolking, rond 2050 zullen er waarschijnlijk 10 miljard mensen op deze wereld leven. Een steeds groter aandeel leeft in steden. Daarnaast groeit het aandeel mensen dat behoefte heeft aan hoge kwaliteit vers- en sierteeltproducten. De verwachting is dat het wereldwijde areaal aan gecontroleerde bedekte teelt zal stijgen.

Groeiende wereldbevolking
We hebben op dit moment te maken met een snel stijgende wereldbevolking, rond 2050 zullen er waarschijnlijk 10 miljard mensen op deze wereld leven. Een steeds groter aandeel leeft in steden. Daarnaast groeit het aandeel mensen dat behoefte heeft aan hoge kwaliteit vers- en sierteeltproducten. De verwachting is dat het wereldwijde areaal aan gecontroleerde bedekte teelt zal stijgen.