Data

Dé toekomst van de internationale horticulture

De Nederlandse glastuinbouwsector is wereldwijd koploper op het gebied van digitalisering. In elke kas zitten sensoren die data genereren over belangrijke kasparameters, zoals de temperatuur, de luchtvochtigheid en de lichtsterkte. Deze data kunnen gebruikt worden om gewasgroei, energiegebruik en rendement te optimaliseren.

Daarom is het gebruik van data een belangrijk thema voor Hortivation. Zo werkten Hortivation en TNO binnen samen aan de ontwikkeling van nieuwe technieken en verdienmodellen. Bedrijven die deelnemen aan de innovatieprogramma’s van Hortivation delen kennis. Daarmee ontwikkelen ze producten waarmee de prestaties van kas en gewas verder verbeterd worden.

Standaard communicatieprotocol LED-verlichting

De noodzaak van een standaard protocol voor het aansturen van LED lampen, is voor alle betrokken partijen, klimaatcomputerleveranciers, lampenleveranciers, en telers, groot. Het werken met veel verschillende protocollen heeft een verhoging van implementatiekosten tot gevolg en brengt ook extra support- en beheervragen met zich mee. Een uniform communicatieprotocol voor het aansturen van LED-lampen vereenvoudigt de implementatie en levert voor telers en andere betrokken partijen een aanzienlijke tijd- en kostenbesparing op, en zekerheid dat de aansturing van de lampen goed functioneert.

Het Horti Lighting Protocol kan hieronder gedownload worden:

 

Hortivation Hub

Data infrastructuur

Het uitwisselen van data tussen partijen en systemen is een belangrijke enabler voor bovengenoemde innovatieprogramma’s. Daarom ontwikkelt Hortivation een datarotonde: de Hortivation Hub. Deze hub faciliteert dataverkeer tussen aangesloten partijen en systemen.

Een voorbeeld van dit dataverkeer is de uitwisseling van informatie over het kasontwerp tussen CASTA en SIOM. Maar ook externe systemen en platformen kunnen gekoppeld worden, zodat iedere partij met één koppeling de toegang tot tal van andere partijen en systemen heeft.

Om elkaars data te begrijpen en te kunnen gebruiken, wordt een gemeenschappelijke taal gebruikt: de Common Greenhouse Ontology (CGO). Door data vertalen naar deze CGO - middels connectoren - kan de ontvangende partij de data ontvangen en eenvoudig inlezen in eigen applicaties.

Mogelijkheden

Dankzij de innovatieprogramma’s en gemeenschappelijke data-infrastructuur ontstaan veelbelovende mogelijkheden. Zo werkt TNO aan het Kas Informatie Systeem (KIS): een ‘kasdossier’ voor informatie over een kas, zodat partijen kunnen samenwerken op basis van dezelfde brondata. Ook kan de GeoKas-database worden aangesloten. Dit is een database met bewerkte en verrijkte publieke data over klimaat, energie, en bodemgesteldheid: die informatie is met één druk op de knop op te vragen. TNO ontwikkelt tools voor het analyseren en combineren van deze data. Zo kan een kassenbouwer eenvoudig bepalen in hoeverre een gebied, waar ook ter wereld, geschikt is voor de bouw van een kas.

Flyer innovatieprogramma's

Meer weten?

Neem contact op met Harmen van Dam - Programma manager harmen.van.dam@hortivation.nl

Het bedrijfsleven over de Hortivation hub

“De Hortivation Hub ontsluit nieuwe dienstverlening, maakt de keten efficiënter, standaardiseert werk, en voorkomt faalkosten” – Andreas Hofland, Hortikey

****

“Iedereen meent dat data erg belangrijk is. Maar als je niet weet wat je ermee moet doen, dan heeft het geen waarde. Door ondersteunende datamining-tools te ontwikkelen zijn we nu in staat om data toegankelijker te maken.”
Martin Steentjes, Van Der Hoeven Horticulture projects

 ****

“Het kassysteem is complex en wordt pas autonoom als data goed ontsloten wordt en geïntegreerd wordt toegepast.”
Theo Sanders, Alcomij