Worldwide Integrated Growing Systems

Hortivation

De stichting Hortivation richt zich op technische innovaties en kennismanagement in de glastuinbouw. De aangesloten bedrijven opereren internationaal en zijn actief in de ontwikkeling van wereldwijde levering voor (hoogwaardige) kassystemen voor het telen van groente, fruit, bloemen en planten. Hortivation heeft de ambitie om voor de sector strategische innovaties snel beschikbaar te krijgen en samen met de bedrijven de toppositie van Nederland op het vlak van “integrated growing systems” te waarborgen.

Over Hortivation
Hortivation_Homepage_Kas.jpg

CASTA/Kassenbouw

Wie zeker wil zijn van een efficiënte kas, kiest voor een bedrijf dat het rekenprogramma CASTA/Kassenbouw gebruikt. Met dit programma kan er maatwerk geleverd worden bij het berekenen van de constructie van onder andere Venlo-kassen, breedkappers en foliekassen.

Data

De Nederlandse glastuinbouwsector is wereldwijd koploper op het gebied van digitalisering. In elke kas zitten sensoren die data genereren over belangrijke kasparameters, zoals de temperatuur, de luchtvochtigheid en de lichtsterkte. Deze data kunnen gebruikt worden om gewasgroei, energiegebruik en rendement te optimaliseren

Research / Kennisinstituten

Kennisinstituten zetten zich samen met het bedrijfsleven in voor een beter wetenschappelijk klimaat waarin onderzoek & data onderling gedeeld wordt. Dit draagt bij aan de toppositie van de Nederlandse glastuinbouw.

Hortivation blok 2.jpg Hortivation blok 13.jpg Hortivation blok 17.jpg (1)