SIOM

Het beste systeem, voor elke situatie

SIOM

De Greenhouse technology sector wordt geconfronteerd met een wereldwijd sterk stijgende vraag naar duurzame tuinbouw productiesystemen. De afgelopen jaren hebben wij samen met TNO en het bedrijfleven SIOM ontwikkeld waarmee het mogelijk is om voor een bepaalde locatie een passend technologieconcept (kastype, omhulling, scherming, koeling, etc) te ontwerpen. SIOM gebruikt een combinatie van ontwerpmodellen om de effecten van technologie in de situatie te bepalen.

SIOM is een beslissingondersteunende tool voor kassenbouwers en investeerders. 

Voordelen

Door SIOM zijn de gebruikers in staat sneller, nauwkeuriger en kwalitatief betere kassen te ontwerpen, voor de meest gangbare gewassen in uiteenlopende klimaatzones.

Vind onder de partners die gebruik maken van SIOM