02-07-2020
Servitization leidt tot kansen voor greenhouse technology sector

“Meer focus op het leveren van diensten, al dan niet in aanvulling op het leveren van producten, leidt tot omzetgroei!”, stelde Professor Jan van den Ende tijdens het Greenhouse Technology as a Service event. Van den Ende inspireerde de ruim 80 deelnemers off- en online door de kansen op nieuwe verdienmodellen te schetsen, maar benoemde evenzeer de risico’s van servitization

Lees meer

04-06-2020
Hortivation Point mondiale standaard voor plaatsbepaling in kassen

Stichting Hortivation introduceert het Hortivation Point als mondiale standaard voor plaatsbepaling in kassen. Hiermee wordt antwoord gegeven op de vraag van kassenbouwers, installateurs en andere toeleveranciers naar een gestandaardiseerde methodiek om voor ieder object in een kas de exacte positie te bepalen.

Lees meer

19-05-2020
Feeding and Greening Megacities

Nederland beschikt over een unieke sector met diepe kennis van hoog productieve horticulture. Dat is ongeëvenaard in de wereld. Al meer dan 100 jaar wordt er nauw samengewerkt. Samenwerking is van essentieel belang, projecten worden namelijk steeds complexer en grootschaliger.

Lees meer

15-05-2020
Nieuwe norm voor ontwerp en constructie tuinbouwkassen NEN-EN 13031-1:2020 gepubliceerd

​De Europese norm voor ontwerp en constructie voor tuinbouwkassen, NEN-EN 13031-1:2002, is herzien. De geactualiseerde Europese norm is de opvolger van NEN 3859:2012. Een nieuw aspect is dat NEN-EN 13031-1:2020 de mogelijkheid geeft om een aantal karakteristieken nationaal in te vullen met een separate Nationale Bijlage. Nederland heeft hiervoor gekozen en deze Nationale bijlage beschikbaar gemaakt voor commentaar tot 1 juni 2020.

Lees meer

Samen innoveren in de Glastuinbouw

Door te blijven innoveren kan Nederland de toppostitie behouden.
Hortivation heeft samen met AVAG, TNO en Greenport West Holland de toekomstige technologische behoefte van bedrijven binnen de glastuinbouw verkend.

Lees meer

07-04-2020
Vraag uw Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) aan

Wilt u als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u.

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen.

Lees meer

RoboCrops 2020

De meest geavanceerde en meest productieve glastuinders ter wereld leiden de industrie naar een nieuw tijdperk. Hulpbronnen zoals geschoolde arbeid, water en energie worden steeds schaarser. Als glastuinder wil je minder afhankelijk worden van deze hulpbronnen. Daarnaast wordt de voedselvoorziening voor de steeds groeiende wereldbevolking een probleem. Hightech-oplossingen zijn van cruciaal belang om oplossingen te vinden voor deze uitdagingen. RoboCrops2020 is het eerste internationale event om deze beweging te versnellen. Zorg dat u er bij bent en pre-registreer nu. 

Lees meer

24-02-2020
Nieuwe website helpt bij internationalisering tuinbouw

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Greenports Nederland lanceren een nieuwe website: www.dutchhorticulture.nl. Deze site informeert internationale bezoekers over de kansen en mogelijkheden van de Nederlandse tuinbouw. Via de site kunnen buitenlandse bedrijven en overheden snel in contact komen met Nederlandse bedrijven die hen verder helpen met al hun vragen op het gebied van tuinbouw.

29-11-2019
Leiderschap is de beperkende factor bij innovatie

“Innoveren is ook de kunst van het loslaten”, spiegelde keynote speaker Ben Verwaayen tijdens het Future Trends & Innovations Event, the next step in Horticulture Technology zijn publiek voor. “Leiders vinden het moeilijk om beslissingen te nemen over onbekende zaken. Maar om te veranderen is vertrouwen hebben in de kennis en kunde van je medewerkers een randvoorwaarde, zodat innovatieprocessen juist doorgang kunnen vinden”. Venture capitalist Ben Verwaayen inspireerde de ruim 150 genodigden met een andere kijk op leiderschap, samenwerken en het belang van technologie.

Lees meer

07-11-2019
Ben Verwaayen keynote bij Future Trends & Innovations Event

Is uw huidige businessmodel bestand tegen de komende technologiestorm? Venture capitalist en oud-topman van Alcatel en PTT Telecom, Ben Verwaayen zal zijn visie geven over de toekomstige technologietrends op het internationale speelveld. Deze trends zullen de richting bepalen die we als tuinbouwsector op moeten gaan om onze concurrerende positie te behouden en versterken 

Lees meer

17-01-2019
Samenwerking Hortivation en TNO om wereldwijde voorsprong Nederlandse tuinbouw te behouden

Paul de Krom, voorzitter Raad van Bestuur TNO, Theo Sanders, voorzitter Hortivation, en Harm Maters, plaatsvervangend voorzitter Hortivation, hebben het startsein gegeven voor de gezamenlijke doorontwikkeling van de softwareapplicatie SIOM. Deze applicatie adviseert mondiale investeerders bij hun beslissingen in de Nederlandse tuinbouwtechnologie. Deze proactieve innovatie ondersteunt de koploperspositie van de Nederlandse tuinbouwsector.

Lees meer

Hoe Nederland haar internationale koppositie in de tuinbouw kan behouden

Negentig procent van de glazen kassen in de wereld is gebouwd en ingericht door Nederlandse bedrijven. Innovatie is echter een must om deze koppositie te behouden, beseffen bedrijven die zich richten op tuinbouwtechnologie. Zij focussen zich daarom binnen de Hortivation al jarenlang op onderzoek en ontwikkeling waar TNO een sleutelrol in speelt.

Lees meer