In het World Horti Center kwamen afgelopen woensdag ruim 40 toeleveranciers en ICT bedrijven bijeen om kennis te nemen van de eindresultaten van het DDINGS project. 4 jaar lang is er door TNO en het bedrijfsleven onderzoek gedaan naar geïntegreerde, data gedreven teeltsystemen, waarin de prestaties van kassen en systeemcomponenten voortdurend zichtbaar en stuurbaar zijn.

Tegelijk was de bijeenkomst een start van het nieuwe innovatieprogramma van Hortivation en TNO.

Door de aanwezigen werden de resultaten zoals de nieuwe AVAG voorwaarden voor gebruik van de data van de geleverde kas, het Hortivation point, de gezamenlijke taal “Common Greenhouse Ontology” en de Hortivation hub gezien als een belangrijk startpunt om zelf en met de sector stappen te zetten op het gebied van digitalisering. Ook de nieuw aanwezige bedrijven waren positief verrast door de samenwerking en het aanwezige draagvlak.