Met behulp van big data en ICT werken Hortivation en TNO aan de verdere ontwikkeling van digitaal telen

Data driven integrated growing systems

Projectnummer: HT17228
Looptijd: 2018 - 2021
Projectleider: Harm Maters (Hortivation) Charlotte Lelieveld (TNO)
Kennisinstelling: TNO

Samenvatting

Wereldwijd stijgt de behoefte aan duurzame en veilige productiesystemen voor vers voedsel. Het Nederlands toeleverend cluster van kassentechnologie heeft een wereldwijd toonaangevende positie wat resulteert in een jaarlijkse exportwaarde van 2,5 mrd EUR. Met internationaal een CAGR van 25% per jaar is er een grote vraag naar duurzame teeltsystemen. De aanleiding van dit projectvoorstel zijn de volgende ontwikkelingen:

 • De vraag van investeerders verschuift van kassen naar een gegarandeerde productie van versproducten.
 • Mondiaal maken overheden masterplannen voor grootschalige agroparken (>1000ha) rondom stedelijke agglomeraties, dit biedt kansen voor verdere groei van de export van kassentechnologie.
 • De afzonderlijke componenten van de kas zijn steeds meer “connected” en kunnen op afstand gemonitord worden, er komen snel nieuwe ICT analyse technieken beschikbaar zoals deep learning waarmee sneller geleerd kan worden van alle beschikbare data. Deze technologieën kunnen ingezet worden voor het optimaliseren van de kasconcepten.
 • toeleveranciers van greenhouse technology vragen om meer inzicht in de performance van hun kasconcepten zodat zij de gevraagde performance kunnen borgen. Hoewel er al wel technologische deeloplossingen in ontwikkeling zijn, ontbreekt een goede integrale technologische oplossing.

Dit project richt zich op de ontwikkeling van de technologische oplossing, welke wordt gesplitst in twee lijnen:

 • Digitaal telen: Nieuwe analysetechnieken op het gebied van big data en deep learning om telers handelingsperspectief te geven voor operationele teeltbeslissingen.
 • Greenhouse technology booster: Versnelling van ontwikkelsnelheid van integrated growing systems op basis van de big data analyse van de prestaties van gerealiseerde projecten. Hierdoor kan inzicht ontwikkeld worden over de productie in relatie tot kasconcepten.

Met deze ontwikkeling wordt sterk bijgedragen aan de doelstellingen van de call : 1. Internationalisering van de Nederlandse markt, 2. Ketensamenwerking, 3. Duurzaamheid
Voor het realiseren van beide richtingen worden algoritmen uit de data science ingezet, hierbij worden kennismodellen ontwikkelt die verschillende databronnen binnen en buiten de kas (o.a. klimaat, hardware,
teelthandelingen) ontsluiten. Door middel van co‐creatie en de ontwikkeling van nieuwe business modellen wordt gewerkt aan de opschaling en implementatie van de ontwikkelde innovaties in de markt.

Partners

 • Alcomij
 • Bom Group
 • Bosman van Zaal
 • Certhon
 • Dalsem
 • HAVECON Kassenbouw
 • HortiKey
 • Hortimax
 • Gakon Horticultural Projects
 • LetsGrow.com
 • Maurice Kassenbouw
 • Stichting Greenport Westland Oostland
 • Technolution
 • Van der Hoeven Horticultural Projects
 • Van Dijk Heating
 • VB Greenhouses
Innovatie