Diffuus Glas

Diffuus Glas

Projectnummer:1509-028
Looptijd: 2016 tot 2017
Projectleider: S. Hemming / E-MAIL: silke.hemming@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen UR Glastuinbouw

SAMENVATTING

Het doel van het project is een door alle stakeholders (producenten, telers, kassenbouwers, installatiebedrijven, glasdistributeurs, adviseurs, kennisinstellingen) gedragen en in een NEN norm vastgelegd protocol, meetmethode en werkwijze voor het meten van optische eigenschappen van (diffuse) kasdek- en schermmaterialen. De aanleiding hiervoor is dat bestaande (internationale) normen niet meer voldoen voor nieuwe (diffuse) materialen zoals deze gebruikt worden in huidige kasprojecten.

Partners

Partners met CASTA licentie

 • Alcomij B.V.
 • Boal systems
 • Certhon
 • Dalsem
 • Gakon
 • J.M van der Hoeven
 • Maurice Kassenbouw
 • Prins Group

Partners zonder CASTA licentie

 • Glasimport Greenhouses
 • Glascom BV
 • Hermadix Agro BV
 • Ludvig Svensson BV
 • Mardenkro BV
 • Metazet
 • Ridder Climate Screens
 • Saint-Gobain Cultilène BV

Klik om terug te gaan

 

Innovatie