Integrated Adapted Technology for Greenhouse Suppliers

IPC 3.0 Integrated Adapted Technology for Greenhouse Suppliers

Projectnummer: IPCHOR6100
Looptijd: 2016 – 2019
Projectleider: Harm Maters - Hortivation
Kennisinstelling: TNO

Samenvatting

High tech tuinbouwkassen zijn een belangrijk exportproduct van Nederland. In steeds meer landen ontstaat een behoefte aan geavanceerde “integrated growing systems”. De sector tuinbouw toeleveranciers bestaan uit gespecialiseerde componentenleveranciers en aanbieders van turn key oplossingen. Omdat het klimaat en de gebruikerseisen per land verschillen hebben de bedrijven behoefte aan nieuwe producten toegespitst op de lokale omstandigheden. Ook is er behoefte aan nieuwe totaalconcepten (combinaties van producten, integrated growing system) geschikt voor specifieke situaties in het buitenland. Platform voor toeleveranciers voor de glastuinbouw AVAG heeft met TNO een technologie roadmap opgesteld om dit te realiseren. Stichting Hortivation heeft bedrijven benaderd om in dit IPC gezamenlijk te werken aan nieuwe kascomponenten en totaalconcepten voor toepassing in het buitenland. Dit IPC bestaat uit een vijftal collectieve projecten:

1. Collectief KAS
.
Hierin zitten kassenbouwers en worden nieuwe detailleringen en kassystemen ontwikkeld voor toepassing in het buitenland (o.a. nieuwe stabiliteitssystemen, schermhallen, kassen met buitenscherm, etc)

2. Collectief OMHULLINGSYSTEMEN
.
Hierin zitten leveranciers van kasdekken. Zij gaan kennis ontwikkelen zodat scherp vastgesteld kan worden aan welke eisen een kasdek in een bepaald land moet voldoen. Aan de hand van deze eisen worden nieuwe generieke oplossingen voor kasdeksystemen ontwikkeld (productinnovaties) en gaat ieder bedrijf hun productportfolio aanpassen aan de nieuwe generatie kasdekken.

3. Collectief VENTILATIE
.
Het klimaat in een land heeft een belangrijk effect op de benodigde klimatiseringsinstallatie zoals luchting, verwarming of koeling. In dit collectief gaan de bedrijven nieuwe ventilatie producten ontwikkelen gericht op het buitenland.

4. Collectief AUTOMATISERING.

De verschillende overheidseisen en culturen hebben groot effect op de mogelijkheid voor automatisering / intern transport in de kas. In dit collectief gaan bedrijven uit deze sector nieuwe intern transport producten ontwikkelen gericht op specifieke markten.

5. Collectief INTEGRATIE.

Aan dit collectief nemen alle bedrijven deel. Doel is om een aanpak te bepalen om op een efficiënte wijze tot een “integrated growing system” te komen, waarbij bovenstaande deel componenten op een slimme manier worden gecombineerd. Het streven is maximale synergie tussen de deelcomponenten, zodat aan de tuinder / investeerder een totaaloplossing wordt geboden met maximale “Return On Investment”. Dit collectief is een combinatie van procesinnovatie en productinnovatie.

Partners

 • Alcomij B.V.
 • Alumat Zeeman B.V.
 • BOM Kassenbouw B.V.
 • Certhon Build B.V.
 • Dalsem Tuinbouwprojecten B.V.
 • Duijnisveld & Zn B.V.
 • Excellent Glastuinbouwsystemen B.V.
 • Gakon B.V.
 • HAVECON Kassenbouw BV
 • Van der Hoeven Horticultural Projects B.V.
 • Maurice kassenbouw B.V.
 • Prins Kasprojecten B.V.
 • Snelder B.V.
 • VB Greenhouses B.V.
Innovatie