IPC 4.0 Integrated Adapted Technology for
Greenhouse Suppliers 2

Projectnummer: IPCHO17100
Looptijd: 2018 – 2020
Projectleider: Harm Maters
Kennisinstelling: TNO

Samenvatting

High tech tuinbouwkassen zijn een belangrijk exportproduct van Nederland. In steeds meer landen ontstaat een behoefte aan geavanceerde “integrated growing systems”. De sector tuinbouw toeleveranciers bestaan uit gespecialiseerde componentenleveranciers en aanbieders van turn key oplossingen. Omdat het klimaat en de gebruikerseisen per land verschillen hebben de bedrijven behoefte aan nieuwe producten toegespitst op de lokale omstandigheden. Ook is er behoefte aan nieuwe totaalconcepten (combinaties van producten, integrated growing system) geschikt voor specifieke situaties in het buitenland. Platform voor toeleveranciers voor de glastuinbouw AVAG heeft met TNO een technologie roadmap opgesteld om dit te realiseren. Stichting Hortivation heeft bedrijven benaderd om in dit IPC gezamenlijk te werken aan nieuwe kascomponenten en totaalconcepten voor toepassing in het buitenland.

High tech tuinbouwkassen zijn een belangrijk exportproduct van Nederland. In steeds meer landen ontstaat een behoefte aan geavanceerde “integrated growing systems”. De sector
tuinbouw toeleveranciers bestaan uit gespecialiseerde componentenleveranciers en aanbieders van turn key oplossingen. Omdat het klimaat en de gebruikerseisen per land verschillen hebben de bedrijven behoefte aan nieuwe producten toegespitst op de lokale omstandigheden. Ook is er behoefte aan nieuwe totaalconcepten (combinaties van producten, integrated growing system) geschikt voor specifieke situaties in het buitenland. Binnen de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen heeft de koepel PPS Tuinbouwtechnologie een technologie roadmap opgesteld om dit te realiseren. Stichting Hortivation heeft bedrijven benaderd om in dit IPC gezamenlijk te werken aan nieuwe kascomponenten en totaalconcepten voor toepassing in het buitenland. Hortivation is toegetreden tot het Fieldlab Freshteq het Zuid- Hollandse Fieldlab dat beoogt de export van Nederlandse tuinbouwkennis en technologie te versterken. De activiteiten binnen dit IPC sluiten aan bij de activiteiten binnen dit Fieldlab.
Dit IPC bestaat uit een drietal collectieve projecten:

1. Collectief KAS.
Hierin zitten kassenbouwers en worden nieuwe detailleringen en kassystemen ontwikkeld voor toepassing in het buitenland (o.a. nieuwe stabiliteitssystemen, schermhallen, kassen met buitenscherm, etc)

2. Collectief BIG DATA.
Er komen steeds meer datastromen beschikbaar (meteodata, sensordata van kascomponenten, landspecifieke data, marktdata, etc) In dit collectief gaan de ondernemers op zoek naar nieuwe businessmodellen op basis van de gebundelde en verrijkte data. Denk hierbij aan leveren van prestaties i.p.v. hardware.

3. Collectief INTEGRATIE.
Aan dit collectief nemen alle bedrijven deel. Doel is om een aanpak te bepalen om op een efficiënte wijze tot een “integrated growing system” te komen, waarbij bovenstaande deel componenten op een slimme manier worden gecombineerd. Het streven is maximale synergie tussen de deelcomponenten, zodat aan de tuinder / investeerder een totaaloplossing wordt geboden met maximale “Return On Investment”. Dit collectief is een combinatie van procesinnovatie en productinnovatie.

Na afloop van dit IPC zijn de bedrijven: 

 • In staat om zelfstandig de producteisen en wensen te bepalen voor de afzetlanden waar men actief is
 • In het bezit van nieuwe collectieve product ontwerpen die aansluiten op hun doelmarkten
 • In staat om hun bestaande productportfolio te vernieuwen op basis van de collectieve productontwerpen.
 • In staat om gezamenlijk (met een keten van bedrijven) een “integrated growing system” aan te bieden aan een buitenlandse investeerder, waarbij het innovatieve samenwerkingsproces ervoor zorgt dat het totaalsysteem (kas + dek + ventilatie + automatisering) beter presteert dan de som der delen. Het innovatieve samenwerkingsproces geeft iedere ketenpartner inzicht in de benodigde prestatie eisen voor hun eigen product.

Partners

 •  CMO AP BV
 •  Agro Partners Tuinbouwtechniek B.V.
 • Bergschenhoekse Constructiebouw B.V.
 • Bosman International B.V.
 • Debets Schalke B.V.
 • Hogervorst-Tabben B.V.
 • Horconex B.V.
 • Kees Greeve Tuinbouwprojecten
 • Kubo Tuinbouwprojecten B.V.
 • Nobutec B.V.
 • Olsthoorn B.V.
 • Technokas B.V.
 • Van der Valk.Kleijn B.V.
 • Van Amelsvoort Kassenbouw B.V.
 • Zwirs Horti Projects
Innovatie