IPC 4.0 Integrated Adapted Technology for
Greenhouse Suppliers 2

Projectnummer: IPCHO17100
Looptijd: 2018 – 2020
Projectleider: Harm Maters
Kennisinstelling: TNO

Binnen het langlopende Innovatie Prestatie Contract worden rekenmodellen ontwikkeld voor het ontwerpen van geïntegreerde glastuinbouwprojecten (turnkey), afgestemd op lokale omstandigheden (ondergrond, klimaat) en eisen (vergunningen, verzekeringen, …). Het breed toegepaste rekenprogramma CASTA dient als basis. De activiteiten zijn afgestemd op specifieke, afgebakende thema’s en vraagstukken, die met en voor collectieven van wisselende samenstelling worden uitgevoerd. In 2020 is IPC 4.0 afgerond, dat betrekking had op de thema’s Kas, Big Data en Integratie.

Kas

Binnen Kas is een nieuwe Europese kassenbouwnorm EN13031-1 voor kasconstructies opgeleverd. Daarnaast heeft TNO een groep gebruikers geholpen die in de loop der jaren achterop was geraakt bij het implementeren van updates van CASTA. Zij hebben onder andere kennis gemaakt met de meeste innovaties, zoals GPS Toolbox en GPS Normen. De participanten waren zeer enthousiast en werken inmiddels vrijwel allemaal met de nieuwste versie. Hierdoor is een homogenere gebruikersgroep ontstaan en is de basis voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties versterkt.

Big Data

Binnen het collectief Big Data gaan de ondernemers op zoek naar nieuwe businessmodellen op basis van gebundelde en verrijkte data. Er komen steeds meer datastromen beschikbaar die bij kunnen dragen aan contracten waarin leveranciers niet worden afgerekend op geleverde hardware, maar op de prestaties die nieuwe tuinbouwprojecten moeten leveren.  Big Data borduurt voort op Global Design Basics en GPS Toolbox. Centraal staat het (geautomatiseerd) verzamelen en toegankelijk maken van historische gegevens, waarvoor wereldwijd betrouwbare bronnen in het publieke domein worden gelokaliseerd en aangesloten. Als spin-off wordt een omgevingsscan (GeoKasDatabase) ontwikkeld die een bredere verkenning mogelijk maakt van beoogde projectlocaties. In april 2020 heeft TNO de eerste versie van de CASTA module GPS Globa opgeleverd voor bedrijven die hiermee zelf aan de slag willen gaan.

Integratie

Het collectief Integratie is opgezet om gebruikers van modellen en rekenprogramma’s met dezelfde uitgangspunten en gereedschappen te laten werken bij het ontwerpen en specificeren van kasconstructies, kasdekmaterialen/coatings en technische installaties. Daarvoor dienen datastromen te worden geïntegreerd in rekenprogramma’s en tools, zoals CASTA en AutoCAD. In 2020 hebben drie bedrijven nader kennisgemaakt met SIOM. Zij ontvingen tevens een proeflicentie om de tool te gebruiken. Twee participanten hebben deze omgezet in een volwaardige licentie.

Partners

 •  CMO AP BV
 •  Agro Partners Tuinbouwtechniek B.V.
 • Bergschenhoekse Constructiebouw B.V.
 • Bosman International B.V.
 • Debets Schalke B.V.
 • Hogervorst-Tabben B.V.
 • Horconex B.V.
 • Kees Greeve Tuinbouwprojecten
 • Kubo Tuinbouwprojecten B.V.
 • Nobutec B.V.
 • Olsthoorn B.V.
 • Technokas B.V.
 • Van der Valk.Kleijn B.V.
 • Van Amelsvoort Kassenbouw B.V.
 • Zwirs Horti Projects
Innovatie