van veroudering tot duurzaamheid

Diffuus Glas

Projectnummer: KV1604 035
Looptijd: 2018 - 2020
Projectleider: Wim Nowée (Hortivation) Gert-Jan Swinkels (WUR)
Kennisinstelling: Wageningen UR Glastuinbouw


Samenvatting

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een methode voor het bepalen van de levensduur van coatings op glas conform gebruik in de glastuinbouw en het bepalen van de diverse invloedsfactoren op de veroudering. De innovatie binnen het project is de ontwikkeling van een nieuwe methode welke in de toekomst ook voor het testen van de veroudering van andere in de glastuinbouw gebruikte materialen (schermen, folies) binnen in de kas kan worden toegepast.

Partners

 • Alcomij
 • BOAL systems
 • Certhon
 • Dalsem
 • Gakon Horticultural Projects
 • Van der Hoeven Horticultural Projects
 • Maurice Kassenbouw
 • Prins Group
 • Glasimport Greenhouses
 • Metazet
 • Ridder Climate Screens
 • Van Looveren
 • Hagelunie
Innovatie