SIOM II

Kas database, realtime validatie en interactie toeleveranciers

SIOM II – Kas database, realtime validatie en interactie toeleveranciers

Projectnummer: TU 18092                      
Looptijd: 2019 -2022                          
Projectleider: Theo Sanders (Hortivation) en Robert Bezemer (TNO)     
Kennisinstelling: TNO      

 

SIOM is een beslissingsondersteunende tool voor kassenbouwers en investeerders. Met een combinatie van ontwerpmodules brengt het de effecten van technologie op het kasklimaat in een lokale situatie in beeld. De tool stelt bedrijven in staat in staat om sneller en nauwkeuriger kwalitatief betere kassen te ontwerpen voor de meest gangbare gewassen in uiteenlopende klimaatzones.

Doel van het innovatieproject

In SIOM II (looptijd 2019-2022) worden de modules verbeterd en verrijkt. Er is behoefte aan extra tools en verdieping in relatie tot koeling, vochtbeheersing en watermanagement en de implementatie van nieuwe sensoren en data-uitwisseling via de DDINGS datahub.

Resultaten 2020 

In 2020 is gewerkt aan een zevental deelprojecten.
De Validatiestrategie is een doorlopend proces waarin SIOM wordt geëvalueerd. Hoewel het model behoorlijk goed functioneert, brengt validatie tekortkomingen en verbeterpunten aan het licht. De feedback van de gebruikers is in dit verband zeer waardevol gebleken.

Er is een nieuwe module ontwikkeld om te rekenen aan de complexe samenhang tussen warmtebuffers, boilers, verwarming en CO2-voorziening. Deze tool stond hoog op de wensenlijst van gebruikers. Na een testperiode, die doorloopt tot in 2021, kan de module worden opgenomen in een nieuwe upgrade van SIOM.

Er is groeiende belangstelling om de toepassing van SIOM te verbreden naar specifieke doelgroepen die dicht bij de kassenbouw staan, zoals leveranciers van glas en van scherminstallaties en coatings. Aan ruimere mogelijkheden om eigen componenten en materialen in de rekenomgeving te integreren – onder andere voor de eigen productontwikkeling – en aan optimalisatie van de samenwerking tussen kassenbouwers en leveranciers binnen een gestandaardiseerde digitale omgeving wordt een duidelijke meerwaarde toegekend. Via verschillende initiatieven wordt hier invulling aan gegeven.

In de loop van het verslagjaar zijn zeven instructievideo’s (tutorials) gemaakt om de gebruiksmogelijkheden van SIOM en de diverse modules te verduidelijken voor potentiële gebruikers.

Dankzij de concrete vooruitgang die er binnen dit omvangrijke project is geboekt, is het vertrouwen in de praktische bruikbaarheid en waarde van deze tool voor het bedrijfsleven merkbaar toegenomen. Dit biedt voldoende draagvlak om het werk ook de komende jaren te kunnen voortzetten.

Partners 

 • Van der Hoeven Horticultural Projects
 • Dalsem
 • Alcomij
 • VB Greenhouses
 • Bom Group
 • Gakon Horticultural Projects
 • Certhon
 • Maurice Kassenbouw
 • HAVECON
 • Bosman van Zaal
 • KUBO
Innovatie