SIOM II

Kas database, realtime validatie en interactie toeleveranciers

SIOM II – Kas database, realtime validatie en interactie toeleveranciers

Projectnummer: TU 18092                      
Looptijd: 2019 -2022                          
Projectleider: Theo Sanders (Hortivation) en Robert Bezemer (TNO)     
Kennisinstelling: TNO      

Samenvatting

In het kader van de groeiende wereldbevolking zijn veel miljoenensteden actief rondom het thema “Feeding the Cities”. De technische toeleveranciers worden geconfronteerd met een wereldwijd sterk stijgende vraag naar duurzame tuinbouw productiesystemen. De afgelopen jaren hebben de Hortivation bedrijven samen met TNO SIOM ontwikkeld waarmee het mogelijk is om voor een bepaalde locatie een passend technologieconcept (kastype, omhulling, scherming, koeling, etc) te ontwerpen. SIOM gebruikt een combinatie van ontwerpmodellen om de effecten van technologie in de situatie te bepalen. Probleem hierbij is dat validatie van de modellen bewerkelijk is vanwege het grote aantal technologieën, klimaten en combinaties van deze. Doel van dit project is om de betrouwbaarheid van SIOM te vergroten door een verbinding te leggen tussen de SIOM modellen, beschikbare GPS en satelliet databronnen en praktijkdata van kassen van SIOM gebruikers. Het doel van dit project is vierledig:

1) SIOM verbreden zodat naast de huidige gebruikers (turn key kassenbouwers) ook toeleveranciers van kascomponenten betrokken worden in het ontwerp en optimalisatieproces voor buitenlandse projecten. Doel is om het innoverend vermogen van kassenbouwer en toeleverancier te combineren zodat betere concepten ontwikkeld kunnen worden. SIOM dient hierbij als faciliterend systeem.

2) Historische sensordata van bestaande kassen gebruiken om de SIOM modellen te valideren

3) Inzicht geven aan de hand van GPS en satelliet data aan de lokale marktsituatie in een land. Denk hierbij aan hoeveelheid bestaande kassen en welke technologie, maar ook de te verwachten lokale omstandigheden m.b.t. wind, sneeuw, water, energiebronnen, infrastructuur, etc

4) M.b.v. 3D meetdata van sensornetwerken SIOM geschikt maken om prestaties van geleverde kassen te kunnen monitoren en lokale effecten in kassen zoals bijvoorbeeld temperatuurverschillen te kunnen optimaliseren

Partners 

 • Van der Hoeven Horticultural Projects
 • Dalsem
 • Alcomij
 • VB Greenhouses
 • Bom Group
 • Gakon Horticultural Projects
 • Certhon
 • Maurice Kassenbouw
 • HAVECON
 • Bosman van Zaal
 • KUBO
 • Technokas
Innovatie