Hortivation start in 2022 met twee innovatieprogramma’s: Data Driven Building en Data Driven Growing. Daarnaast wordt komend jaar de Hortivation Hub geïmplementeerd en de gemeenschappelijke taal (Common Greenhouse Ontology) verder uitgebreid. Verder start de ontwikkeling van een plaatsbepalingssystematiek waarmee sensoren hun locatie automatisch doorgeven, zodat dit niet handmatig beheerd behoeft te worden.

De ambitie van Hortivation is strategische innovaties snel beschikbaar te krijgen voor de sector, en samen met de bedrijven de toppositie van Nederland op het vlak van ‘integrated growing systems’ te waarborgen. Daarom is afgelopen jaren de basis gelegd voor een gezamenlijke data-infrastructuur. Hiermee worden de samenwerkende partijen gefaciliteerd om met elkaar kasontwerpen te verbeteren en de ontwikkelingen op gebied van autonoom telen te versnellen. In 2022 wordt deze data-infrastructuur geïmplementeerd.
Bovendien start Hortivation met twee innovatieprogramma’s. Deze bouwen voort op de activiteiten op het gebied van data-infrastructuur.

Het gaat om de volgende programma’s:

 

Data Driven Building:
Dit programma is gericht op het verbeteren en verduurzamen van het kasontwerp. Een kasdossier wordt ontwikkeld waarin wijzigingen en de actuele status van de kas wordt bijgehouden. Ook wordt een voorziening ontwikkeld waarmee kassenbouwers en toeleveranciers technische gebruiksdata retour krijgen om bijvoorbeeld predictive maintenance te verbeteren.

Data Driven Growing.
Dit programma is gericht op het versnellen van de ontwikkelingen op gebied van autonoom telen. Digital twins worden als uitbreiding op SIOM ontwikkeld en met elkaar gekoppeld. Door het bepalen van de juiste control settings wordt optimale samenwerking tussen slimme systemen gecreëerd.

 

Deelname kost € 7.500 per jaar voor deelname aan één programma en € 10.000 voor deelname aan beide programma’s. U kunt zich inschrijven door een mail te sturen naar Harmen van Dam - Programma manager Hortivation (onder vermelding van het programma waaraan u wilt deelnemen).

Meer informatie over de programma’s vindt u in onze flyer

Innovatieprogramma's