de mondiale standaard voor plaatsbepaling in kassen

Het Hortivation Point is gereed. Dit ‘virtuele punt’ helpt kassenbouwers, installateurs en andere toeleveranciers om voor ieder object in een kas de exacte positie te bepalen.

De methodiek achter het Hortivation Point is ontwikkeld door Stichting Hortivation en kennisinstelling TNO. Het is gebaseerd op een lokaal, driedimensionaal coördinatenstelsel voor de kas of afdeling (‘blok’). Het middelpunt (Hortivation Point) fungeert daarbij als centraal referentiepunt. De relatieve positie van objecten of locaties ten opzichte van dit referentiepunt is dan vrij eenvoudig en op eenduidige wijze te bepalen. Het maakt niet uit of het blok vierkant, rechthoekig of asymmetrisch is. Idealiter wordt het Hortivation Point vroeg in de ontwerpfase van een kas of afdeling vastgesteld door de bouwer en passen alle betrokken partijen de methodiek toe.

De nieuwe standaard wordt gedetailleerd beschreven in het document ‘Standaardisatie plaatsbepaling in de kas’. Dat document is in mei 2020 als amendement toegevoegd aan de ISSO-publicatie 88. De standaard heeft dus een mondiale reikwijdte.

Lees meer