In gesprek met...

Harmen, wat is je belangrijkste taak als Innovatiemanager bij Hortivation?

“Strikt genomen is mijn rol: zorgdragen dat producten op het gebied van Data Driven Growing en Data Driven Building voor de deelnemende bedrijven beschikbaar komen. Deze producten moeten aansluiten op de wensen en behoeften van onze leden.”

Hoe ziet dat afstemmen eruit?

“Per innovatieprogramma is er een stuurgroep. Daarnaast hebben bestaande applicaties een gebruikersgroep. Met de leden van die stuurgroepen en gebruikersgroepen stem ik de ontwikkeling en verdere doorontwikkeling af, zodat de producten en kennis een plek krijgen in het werkproces van de deelnemende bedrijven. Het is daarbij belangrijk dat we pre-concurrentieel samenwerken aan technische innovaties, en dat een toepassing goed is voor het onderscheidend vermogen van de hele Nederlandse greenhouse technology of een deel daarvan.”

Hoe ziet het traject er dan verder uit?

“De innovatieprojecten kunnen leiden tot concrete applicaties die leden bijvoorbeeld kunnen inzetten in hun eigen werkproces. Applicaties zoals Casta, Kasvent, GlazenStad en SIOM zijn hier voorbeelden van. De innovatieprojecten kunnen ook leiden tot een ‘proof of concept’, waarna de deelnemende bedrijven zelf een dergelijk product ontwikkelen. Het innovatieproject draagt uiteindelijk bij aan kennisontwikkeling, en het zichtbaar en tastbaar maken van de mogelijkheden die samenwerking en data-uitwisseling met zich meebrengen. De resultaten van de innovatieprojecten zijn dus producten en kennis.”

Waarom werken bedrijven mee aan die innovaties?

“Door samenwerking kom je verder. Een product als Casta kun je niet in je eentje ontwikkelen. Dankzij deze samenwerking kan je bijvoorbeeld via een gezamenlijke datahub sneller data beschikbaar maken. Die beschikbaarheid van data speelt bij veel innovaties een grote rol.
Tot slot kunnen we centraal applicaties en data beschikbaar stellen die door alle deelnemende bedrijven gebruikt kan worden. Denk aan gewasgroeimodellen, en gegevens over klimaat- en bodemgesteldheid. Als je die als bedrijf zelf moet ontwikkelen, kost dat veel tijd terwijl het niet tot de core business van de deelnemende bedrijven hoort. Dat is dan ook de kern van mijn taak als innovatiemanager: ervoor zorgen dat de aangesloten bedrijven sneller kunnen innoveren.”

Meer weten over Harmen van Dam, of zijn werk als innovatiemanager?

 

Contact