MKB innoveert

Vanaf 7 april kunnen mkb-ers ook weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren
De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen.

Met de MIT-regeling wil de overheid in samenwerking met regionale overheden innovatie bij het mkb stimuleren, van innovaties op het gebied van markt en ketens tot aan technologische innovaties. Er is voor 2020 ruim € 65 miljoen beschikbaar voor kennisvouchers, haalbaarheids- en R&D-samenwerkingsprojecten.  

Kennisvoucher
Een kennisvoucher is een ’waardebon’ waarmee een mkb-er een kennisvraag over bijvoorbeeld de vernieuwing van een product, productieproces of dienst kan laten beantwoorden door een kennisinstelling naar keuze. De helft van de kennisvraag kan gefinancierd worden met subsidie (maximaal € 3.750).

Ga naar de website van RVO voor meer informatie.

RVO