NEN-EN 13031-1:2020

De Europese norm voor ontwerp en constructie voor tuinbouwkassen, NEN-EN 13031-1:2002, is herzien.

De geactualiseerde Europese norm is de opvolger van NEN 3859:2012. Een nieuw aspect is dat NEN-EN 13031-1:2020 de mogelijkheid geeft om een aantal karakteristieken nationaal in te vullen met een separate Nationale Bijlage. Nederland heeft hiervoor gekozen en deze Nationale bijlage beschikbaar gemaakt voor commentaar tot 1 juni 2020.

NEN-EN 13031-1:2002 was niet volledig in lijn met het Nederlandse Bouwbesluit 2012. Dit rechtvaardigde het bestaan van NEN 3859:2012. NEN-EN 13031-1:2020 is ook op dit punt aangepast en nu wel volledig in lijn met het Bouwbesluit. Na publicatie van NEN-EN 13031-1:2020 is NEN 3859:2012 overbodig en daarom ingetrokken. Overigens kunnen ingetrokken normen nog steeds worden besteld en gehanteerd om afspraken tussen partijen te maken of oude afspraken te verifiëren. De branche zal afspraken maken over de datum vanaf wanneer EN 13031-1 en de Nationale Bijlage worden gehanteerd.

NEN-EN 13031-1:2020

De belangrijke uitgangspunten voor de constructieberekening, zoals belastingen door wind en sneeuw zijn volledig herzien. Daarnaast is belasting als gevolg van aardbevingen toegevoegd. Zowel de factoren die belangrijk zijn voor glazen Venlo-kassen, als die voor folie-kassen zijn aangepast.

Nationale bijlage voor commentaar

Ieder Europees land heeft de mogelijkheid om een aantal karakteristieken, opgenomen in NEN-EN 13031-1:2020, nationaal in te vullen in een Nationale Bijlage. De Nederlandse Nationale Bijlage is te bestellen via de website van NEN via normontwerpen.nen.nl.

Meer informatie

Voor informatie over deze normen, deelname of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met
NEN: Jacques van den Hoorn, telefoon 015 2 690 177 of e-mail mb@nen.nl.
Hortivation secretariaat: info@hortivation.nl, telefoon 0174 44 66 64

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Kasconstructies’ houdt zich bezig met het ontwerp en de constructie van tuinbouwkassen. Dit betreft zowel nationale, Europese en mondiale normalisatieprocessen. Stuur voor deelname aan- of meer informatie over deze commissie een mail naar mb@nen.nl.