Verkennen van toekomstige technologische behoefte van bedrijven binnen de glastuinbouw

De wereld verandert in hoog tempo, urbanisatie en groei van de wereldbevolking zal onder andere leiden tot nieuwe maatschappelijke vraagstukken en tot nieuwe kansen; Feeding Mega Cities. Nederland beschikt over een unieke sector met diepe kennis
van de hoog productieve horticultuur. Samenwerking is van essentieel belang, projecten worden namelijk steeds complexer en grootschaliger. De continue drive te innoveren heeft de Nederlandse Greenhouse Technology gebracht waar zij nu is; marktleider in de wereld.

Middels werksessies met bedrijven en een technologiescan zijn uitdagingen en rollen geïdentificeerd en verwerkt in de Branche Innovatie Agenda (BIA). Deze geeft een impuls aan de samenwerkingen tussen bedrijven, draagt bij aan kennisuitwisseling en definieert een uitvoeringsagenda voor de branche.

Download Branche Innovatie Agenda