Data gedreven productontwikkeling heeft ongekende mogelijkheden

Bijeenkomst Data Driven Integrated Growing Systems

9 februari 2022
In het World Horti Center kwamen afgelopen woensdag ruim 40 toeleveranciers en ICT bedrijven bijeen om kennis te nemen van de eindresultaten van het DDINGS project. 4 jaar lang is er door TNO en het bedrijfsleven onderzoek gedaan naar geïntegreerde, data gedreven teeltsystemen, waarin de prestaties van kassen en systeemcomponenten voortdurend zichtbaar en stuurbaar zijn.

Tegelijk was de bijeenkomst een start van het nieuwe innovatieprogramma van Hortivation en TNO.

Door de aanwezigen werden de resultaten zoals de nieuwe AVAG voorwaarden voor gebruik van de data van de geleverde kas, het Hortivation point, de gezamenlijke taal “Common Greenhouse Ontology” en de Hortivation hub gezien als een belangrijk startpunt om zelf en met de sector stappen te zetten op het gebied van digitalisering. Ook de nieuw aanwezige bedrijven waren positief verrast door de samenwerking en het aanwezige draagvlak.

Draagvlak voor data infrastructuur en nu echt aan de slag met de implementatie

Egon Janssen, TNO

Werksessie Kas Informatie Systeem (KIS)

De basis hiervoor is gelegd in het DDINGS project en momenteel wordt een eerste versie van KIS ontwikkeld in het innovatieprogramma.
KIS is een lijst met specificaties van de kas, die gedurende het ontwerpproces wordt gevuld. Door een slim systeem van toegangsrechten helpt dit in de communicatie tussen toeleveranciers. Daarnaast helpt het bedrijven om spelenderwijs aan de slag te gaan met de gezamenlijke CGO taal.
In de werksessie kwam een belangrijk ander voordeel van KIS naar voren, na oplevering van de kas biedt KIS een waardevolle dataset om monitoringsdiensten in te regelen. Hiertoe kunnen de specificaties van de kas in KIS opgevraagd worden via de Hortivation Hub.

Werksessie Greenhouse Technologie Booster (GTB)

De tweede sessie ging over de Greenhouse Technologie Booster (GTB). Dit is een soort gereedschapskist voor mensen met beperkte datascience kennis om eerste inzichten te verkrijgen over hoe het ontwerp van de kas verbeterd zou kunnen worden. Ook hier kwamen interessante zaken naar voren, zo is een kassenbouwer blij als foutieve sensordata wordt gefilterd, maar wil een leverancier van sensoren juist weten waardoor de fouten veroorzaakt worden. De groep kwam op vele toepassingen, sommige eenvoudig te realiseren en anderen complexer. De algehele conclusie was dat data gedreven productontwikkeling ongekende mogelijkheden heeft, maar dat eerst de data infrastructuur op orde moet zijn.


Hortivation Directeur Annie van de Riet sloot de bijeenkomst af met een oproep om door te pakken en aan te melden bij het innovatieprogramma van Hortivation en deel te nemen aan een van de werkgroepen. Bedrijven kunnen bij dit programma ook eigen usecases inbrengen.

Meer informatie? Neem dan contact op met innovatiemanager Harmen van Dam